Bloczki
betonowe

Bloczki betonowe B6 stosuje się do wznoszenia ścian fundamentowych, cokołów, słupów i ścian działowych (w elementach nośnych i nienośnych we wszystkich formach ścian budynku).

Parametry i właściwości: 
Wymiary: 360 x 240 x 120mm
Gęstość: 2100 kg/m3 ±10%
Masa elementu: 26,8 kg (stan powietrznosuchy)
Wytrzymałość na ściskanie: 15 N/mm² (niezależnie od kierunku obciążenia) – kategoria I
Wytrzymałość spoiny: 0,15 N/mm²
Reakcja na ogień: Euroklasa A1
Średni współczynnik absorbcji wody: 4,9 g/m2s
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : 5/15
Mrozoodporność: odporny na działanie mrozu na poziomie min. 25 cykli zamrażania i odmrażania

Kontakt

Lokalizacja

ul. Majerskiego 9
16-400 Suwałki
woj. podlaskie

Telefon

tel. (087) 566 46 96
tel. (087) 565 01 22
fax. (087) 565 38 90

Godziny otwarcia

od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1600
w soboty 700 – 1200

©2022 Paszkowicz Holding